Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thụy An (1930-2010)

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thụy An (1930-2010)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thụy An

  Số trang: 276 trang

  Nhằm phát huy truyền thống uống nước, nhớ nguồnvà nhân kỷ niệm 60 năm ngày quân và dân Thụy An đánh thắng trận càn Mêđuy của thực dân Pháp ngày 21 tháng 3 năm Tân Mão (1951), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sáchLịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thụy An (1930-2010).

  Cuốn sách được sưu tầm và biên soạn công phu, là tập sách quý với nội dung hết sức sâu sắc, ghi lại những sự kiện quan trọng từ buổi bình minh của lịch sử mảnh đất, con người Thụy An đến những năm tháng chiến đâu gian khổ, đầy hy sinh nhưng rất vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân xã Thụy An trong quá trình phát triển, đặc biệt là trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược; trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh cộng nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

  Đây là một trong những tài liệu quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, động viên các tầng lớp nhân dân trân trọng giá trị lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn xã, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng xã Thụy An ngày càng giàu mạnh, văn minh.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đội Cấn, Đảng bộ Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Phú, Đảng bộ huyện Thường Tín
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
  Giá tiền: 336.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm (Chủ biên)
  Giá tiền: 165.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Bình Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
  Giá tiền: Liên hệ