Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thụy An (1930-2010)

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thụy An (1930-2010)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thụy An

  Số trang: 276 trang

  Nhằm phát huy truyền thống uống nước, nhớ nguồnvà nhân kỷ niệm 60 năm ngày quân và dân Thụy An đánh thắng trận càn Mêđuy của thực dân Pháp ngày 21 tháng 3 năm Tân Mão (1951), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sáchLịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thụy An (1930-2010).

  Cuốn sách được sưu tầm và biên soạn công phu, là tập sách quý với nội dung hết sức sâu sắc, ghi lại những sự kiện quan trọng từ buổi bình minh của lịch sử mảnh đất, con người Thụy An đến những năm tháng chiến đâu gian khổ, đầy hy sinh nhưng rất vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân xã Thụy An trong quá trình phát triển, đặc biệt là trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược; trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh cộng nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

  Đây là một trong những tài liệu quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, động viên các tầng lớp nhân dân trân trọng giá trị lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn xã, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng xã Thụy An ngày càng giàu mạnh, văn minh.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Bộ Công Thương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như (Chủ biên)
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H'Leo (Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Đình Nghiệp - TS. Lê Văn Cầu
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Trường (huyện tiền Hải, tỉnh Thái Bình)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thạnh (Đảng bộ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cự Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 34.000 đ