Lê Khả Phiêu Tuyển tập – Tập I (1976 -1998)

Lê Khả Phiêu Tuyển tập – Tập I (1976 -1998)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Lê Khả Phiêu Tuyển tập – Tập I (1976 -1998), tập hợp những bài nói, bài viết của đồng chí Lê Khả Phiêu từ năm 1976 đến năm 1998 và được sắp xếp theo thứ tự thời gian.
  Cho đến nay, với gần 80 tuổi đời, ông đã có trọn 60 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Qua các chặng đường tham gia chiến đấu, kinh qua các chức vụ khác nhau, nhất là từ khi lên làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu đã có nhiều bài nói, bài viết quan trọng có ý nghĩa lý luận và chỉ đạo thực tiễn sâu sắc.
  Là người lính cả cuộc đời gắn bó với Đảng và làm công tác Đảng chuyên nghiệp, mối quan tâm của ông là nâng cao chất lượng chiến dấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng ta vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức để xứng đáng là người lãnh đạo, người đồng chí trung thành của nhân dân, ngang tầm với nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới.
  Với cương vị Chủ nhiệm chính trị Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, mối quan tâm hàng đầu của ông là xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng vũ trang, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội, phát huy bản chất truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
  Trên cương vị là người lãnh đạo chủ chốt của Đảng, ông đi nhiều địa phương, đến thăm và làm việc với nhiều cấp, nhiều ngành, để lại dấu ấn là người lãnh đạo sâu sát, am tường và quan tâm đến nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại; từ chiến lược chăm lo xây dựng giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học đến học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, nhi đồng v.v.
  Với 808 trang, tuyển chọn 98 bài nói và viết của đồng chí Lê Khả Phiêu giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1998, cuốn sách sẽ giúp các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học hoạch định chính sách và bạn đọc có thêm tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn và nhất là phục vụ trực tiếp cho đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng quốc hội, Tỉnh ủy Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Trọng Trung
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: Trần Đức Lương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Long An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đỗ Mười
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương -Bộ Ngoại giao - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ