Lối sống đô thị Việt Nam trong quá trình đô thị hóa

Lối sống đô thị Việt Nam trong quá trình đô thị hóa
Tác giả: PGS. TS. Trương Minh Dục, TS. Lê Văn Định
Số trang: 444 trang
Giá tiền: 77.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trên cơ sở làm rõ nội hàm của các khái niệm, phác họa một cách khái quát lối sống đô thị, đặc trưng của lối sống đô thị Việt Nam và các quốc gia trên thế giới trong lịch sử, tiếp cận một cách đa diện thực trạng lối sống đô thị Việt Nam hiện nay, cuốn sách đề xuất một số giải pháp góp phần xây dựng lối sống đô thị Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập.

  Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

  Chương I: Trình bày sơ lược lịch sử phát triển của đô thị ở các nước trên thế giới từ thời kỳ cổ đại qua trung đại, cận đại đến hiện đại, đặc biệt đi sâu nghiên cứu, trình bày những đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam.

  Chương II: Phân tích lối sống đô thị và đặc trưng của lối sống đô thị Việt Nam trong lịch sử.

  Chương III: Trình bày thực trạng lối sống đô thị Việt Nam hiện nay

  Chương IV: Nêu rõ các quan điểm và một số giải pháp, kiến nghị về xây dựng lối sống đô thị Việt Nam 

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Đức Liêm – Ninh Xuân Thao (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, PGS.TS. Lương Khắc Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu Văn hóa – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thiện - GS.TS. Từ Thị Loan (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Rebecca Prince - Ruiz, Joanna Atherfold Finn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Nguyễn Cao Đức (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ