Lối sống và tư duy của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế

Lối sống và tư duy của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế
Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
Số trang: 736 trang
Giá tiền: 139.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tư duy và lối sống là hai yếu tố cơ bản trong đời sống xã hội của cộng đồng người sống trên một vùng lãnh thổ nhất định. Nó dựa  trên cơ sở kinh tế - xã hội, văn hóa và được quy định bởi thực tiễn lịch sử - xã hội nhất định.

  Tư duy và lối sống không chỉ phản ánh triết lý sống, mà còn thể hiện tư tưởng, tình cảm, niềm tin, truyền thống, tập quán và cả chiều sâu tâm linh của cộng đồng người  sống trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Vì vậy, có ảnh hưởng quan trọng  tới hoạt động của con người và sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của cả cộng đồng người.

  Đông Nam Bộ có lịch sử phát triển hơn 300 năm, là vùng đất mở và năng động, nơi sinh tụ, giao lưu của cư dân nhiều vùng miền, nhiều dân tộc và nhiều luồng văn hóa khác nhau, với những trang sử rất hào hùng. Trong đó, cộng đồng người Việt đã trải qua quá trình khai hoang,  mở mang bờ cõi và khẳng định chủ quyền dân tộc ở phía Nam; quá trình sản xuất và kinh doanh, tổ chức đời sống và xây dựng xóm ấp; quá trình đánh giặc giữ nước và phát triển đất nước. Chính trong  thực tiễn xã hội đó đã hình thành một phong cách tư duy và lối sống phong phú, tự do, khoáng đạt, táo bạo, năng động, linh hoạt, nhạy bén, trọng thực tế và hiệu quả của cộng đồng người Việt ở Đông Nam Bộ.

  Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn đặc điểm tư duy  của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ và các nhóm giải pháp phát triển tư duy, hoàn thiện lối sống cho cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ; bảo tồn  và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam mang đặc trưng Đông Nam Bộ lên tầm cao mới; tăng cường công tác chính trị - tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Lối sống và tư duy của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, do PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên). Cuốn sách gồm bốn phần:

  Phần thứ nhất: Lý luận chung về tư duy và lối sống

  Phần thứ hai: Khái quát những điều kiện và nhân tố tác động đến quá trình hình thành, phát triển tư duy và lối sống của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ

  Phần thứ ba: Thực trạng, đặc điểm tư duy và lối sống của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế

  Phần thứ tư: Quan điểm, phương hướng, giải pháp phát triển tư duy, hoàn thiện lối sống của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Đức Liêm – Ninh Xuân Thao (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, PGS.TS. Lương Khắc Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu Văn hóa – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thiện - GS.TS. Từ Thị Loan (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Rebecca Prince - Ruiz, Joanna Atherfold Finn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Nguyễn Cao Đức (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ