Lịch sử cách mạng xã Khánh Trung (1945-2015)

Lịch sử cách mạng xã Khánh Trung (1945-2015)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khánh Trung Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
Số trang: 204 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách trình bày một cách khái quát quá trình hình thành, đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển của xã Khánh Trung qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

  Đây là một trong những tài liệu quan trọng góp phần giúp cán bộ và nhân dân xã Khánh Trung củng cố niềm tin và lòng tự hào đối với quê hương, đất nước, đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy sự nghiệp cách mạnh vẻ vang của các thế hệ cha anh, giáo dục truyền thống yêu nước, cổ vũ các thế hệ hôm nay và mai sau vững bước trên con đường xây dựng xã Khánh Trung càng giàu mạnh, văn minh. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đội Cấn, Đảng bộ Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Phú, Đảng bộ huyện Thường Tín
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
  Giá tiền: 336.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm (Chủ biên)
  Giá tiền: 165.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Bình Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
  Giá tiền: Liên hệ