Lịch sử cách mạng xã Khánh Trung (1945-2015)

Lịch sử cách mạng xã Khánh Trung (1945-2015)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khánh Trung Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
Số trang: 204 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách trình bày một cách khái quát quá trình hình thành, đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển của xã Khánh Trung qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

  Đây là một trong những tài liệu quan trọng góp phần giúp cán bộ và nhân dân xã Khánh Trung củng cố niềm tin và lòng tự hào đối với quê hương, đất nước, đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy sự nghiệp cách mạnh vẻ vang của các thế hệ cha anh, giáo dục truyền thống yêu nước, cổ vũ các thế hệ hôm nay và mai sau vững bước trên con đường xây dựng xã Khánh Trung càng giàu mạnh, văn minh. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ