Lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên (1945 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên (1945 - 2020)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
Số trang: 467 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng Quý I/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bắc Yên là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, nằm ở sườn Tây Nam của dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nơi có đỉnh Pu Sa Phìn cao 2.879 m, được ví là “mái nhà” của Tây Bắc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ huyện, nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đã vượt qua nhiều khó khăn, trải qua hy sinh to lớn để cùng các dân tộc trong tỉnh và cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ điểm tựa vững chắc là 75 năm truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên, đến nay tinh thần ấy tiếp tục được phát huy, khơi dậy, giữ gìn trong công tác xây dựng và phát triển huyện Bắc Yên anh hùng thời kỳ đổi mới.

  Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên ghi lại những trang sử vẻ vang, những đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân Bắc Yên trong những năm kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, góp phần tuyên truyền, lan tỏa về một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, giáo dục lịch sử địa phương cho nhân dân và thế hệ trẻ. Trên cơ sở kế thừa những tư liệu lịch sử đã có, nghiên cứu, biên soạn mới giai đoạn 2000 - 2020, cuốn sách phản ánh trung thực, có hệ thống công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những thành quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Yên trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Thị Hồng Lê - ThS. Lương Thị Hoài Thanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy xã Hòa Bình (Đảng bộ huyện Trà Ôn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thế Thắng, PGS.TS. Doãn Thị Chín
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Hồ Ngọc Châu - Trần Thị Thúy Nga - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Phạm Thanh Thủy
  Giá tiền: 131.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Đô, Đảng bộ quận Cầu Giấy
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Thông tấn xã Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Khắc Việt - TS. Nguyễn Hải Yến
  Giá tiền: 146.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ