Lịch sử đảng bộ huyện Phú Thiện (1945 - 2020)

Lịch sử đảng bộ huyện Phú Thiện (1945 - 2020)
Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
Số trang: 574 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 3/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày khái quát quá trình hình thành, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ huyện Phú Thiện; truyền thống cách mạng kiên cường, anh dũng cùng những thành quả đạt được trong công cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập, xây dựng và bảo vệ quê hương, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trên địa bàn giai đoạn 1945 - 2020. 75 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách, Phú Thiện hôm nay đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Dù có lúc thăng trầm, nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Phú Thiện vẫn luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ