Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ, tập II (1945 - 1954)

Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ, tập II (1945 - 1954)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ
Số trang: 160 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách ghi lại những trang sử hào hùng của nhân dân thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 1945-1954. Đây là một giai đoạn cách mạng mới với đặc thù riêng, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ thành phố trong lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp, tạo cơ sở vững chắc về các mặt để tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ ở giai đoạn sau đến thắng lợi cuối cùng. Cuốn sách được biên soạn công phu, nghiêm túc, bảo đảm tính chân thực của lịch sử nên đây được xem là nguồn tài liệu hữu ích, khẳng định công lao và sự hy sinh quên mình của những người con Cần Thơ, đồng thời cũng là động lực tinh thần to lớn tiếp sức cho Đảng bộ, nhân dân tỉnh Cần Thơ hôm nay và thế hệ mai sau tiếp tục bước vào giai đoạn cách mạng mới, phát triển kinh tế  - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, vững bước trên con đường đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ