Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1986-2020)

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1986-2020)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
Số trang: 476 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Lạng Sơn là vùng đất cửa ngõ “phên giậu” địa đầu của Tổ quốc với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giàu truyền thống cách mạng, luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã cùng đồng bào cả nước anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ nền độc lập của nước nhà, lập nên nhiều chiến công hiển hách, ghi vào lịch sử dân tộc những trang vàng chói lọi.

  Sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986-2020), Lạng Sơn từ một tỉnh có nền kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đến nay đã vươn lên phát triển mạnh mẽ. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao; tình hình chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Bước vào thời kỳ phát triển mới, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn xác định mục tiêu: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy mạnh phát triển, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn phải phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tốt các nguồn lực cho đầu tư và phát triển; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh, phấn đấu xây dựng Lạng Sơn sớm trở thành một trong những trung tâm, đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm của vùng Đông Bắc, là cửa ngõ quan trọng thông thương hàng hóa của các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc và ngược lại.

  Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1986-2020) do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo, tổ chức, nghiên cứu, biên soạn gồm 4 chương, tái hiện quá trình phát triển kinh tế - xã hội cùng những thành tựu đã đạt được trong gần 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Lạng Sơn từ năm 1986 đến năm 2020 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ngày càng trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo nhân dân trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển quê hương Lạng Sơn anh hùng ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Cuốn sách góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao lòng tự hào về quê hương, đất nước, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ ra sức học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thọ, Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng họ Dương Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ