Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vân Trường 1930 - 2020

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vân Trường 1930 - 2020
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Trường (huyện tiền Hải, tỉnh Thái Bình)
Số trang: 341 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 01/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vân Trường 1930 - 2020 thể hiện tính chân thực của lịch sử, miêu tả sinh động và toàn diện về quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình qua từng giai đoạn cách mạng, cũng như những thành tựu quan trọng mà nhân dân xã đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã Vân Trường từ năm 1930 đến năm 2020.

  Cuốn sách gồm 4 chương:

  Chương I: Đất và người Vân Trường từ trước, trong Cách mạng Tháng 8 năm 1945: nêu quá trình khẩn hoang lập làng, tạo nên quan hệ gắn bó keo sơn của người dân Vân Trường. Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết của tiền nhân để xây dựng, làm chủ quê hương, đồng hành cùng cả nước đưa lịch sử dân tộc bước sang trang mới.

  Chương II: Vân Trường trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954): khái quát quá trình xây dựng, củng cố chính quyền và các đoàn thể cách mạng; tăng cường chuẩn bị, sẵn sàng bước vào cuộc kháng chiến; lãnh đạo nhân dân trong xã cùng cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

  Chương III: Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (7/1954 - 4/1975) là những trang viết thể hiện nhân dân Vân Trường hàn gắn vết thương chiến tranh, thực hiện giảm tô, cải cách ruộng đất, khôi phục và phát triển kinh tế; ra sức thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất; vừa sản xuất, vừa chiến đấu cùng quân dân cả nước giữ vững miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

  Chương IV: Cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện đường lối đổi mới (1975 - 2020): là bức tranh toàn cảnh về giai đoạn Đảng bộ xã Vân Trường lãnh đạo nhân dân khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống; thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

  Cuốn sách là tài liệu quý, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng, giúp thế hệ trẻ tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng, ra sức phấn đấu, học tập và xây dựng quê hương Vân Trường ngày càng giàu đẹp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đak Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hành Thuận, Huyện ủy Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Trung, Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thị Thanh Loan, TS. Hoàng Thu Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp (Bộ Tư lệnh Quân khu 9)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Hoàng Linh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Bộ Công Thương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như (Chủ biên)
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H'Leo (Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Đình Nghiệp - TS. Lê Văn Cầu
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thạnh (Đảng bộ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ