Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I (1930 - 1954): quyển 1 (1930 - 1945), quyển 2 (1945 - 1954) (Xuất bản lần thứ hai)

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I (1930 - 1954): quyển 1 (1930 - 1945), quyển 2 (1945 - 1954) (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: 266.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đây là tập sách nằm trong bộ sách Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 03 tập (tập I giai đoạn 1930 - 1954, tập II giai đoạn 1954 - 1975, tập III giai đoạn  1975 - 2010). Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I (1930 - 1954) gồm quyển 1 (1930 - 1945) và quyển 2 (1945 - 1954) được thực hiện dưới chỉ đạo của Bộ Chính trị, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Lịch sử Đảng chủ trì biên soạn, Giáo sư Trịnh Nhu chủ biên và được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần đầu vào tháng 12/2018.

  Ngoài Lời mở đầuTổng luận, tập sách được chia làm 02 quyển với 9 chương, các chương được kết cấu theo phân kỳ lịch sử với những cột mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử Đảng - lịch sử dân tộc từ năm 1930 đến năm 1954. Với khối lượng nội dung phong phú, được nghiên cứu, trình bày dựa trên những tư liệu mới, những kết quả nghiên cứu mới và những nhận định, đánh giá mang tính khoa học, tập sách đã tái hiện giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, thử thách và vô cùng vẻ vang, oanh liệt của Đảng và nhân dân Việt Nam. 

  Giá tiền: Quyển 1: 266.000đ; Quyển 2: 236.000đ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ