Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I (1930 - 1954): quyển 1 (1930 - 1945), quyển 2 (1945 - 1954) (Xuất bản lần thứ hai)

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I (1930 - 1954): quyển 1 (1930 - 1945), quyển 2 (1945 - 1954) (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: 266.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đây là tập sách nằm trong bộ sách Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 03 tập (tập I giai đoạn 1930 - 1954, tập II giai đoạn 1954 - 1975, tập III giai đoạn  1975 - 2010). Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I (1930 - 1954) gồm quyển 1 (1930 - 1945) và quyển 2 (1945 - 1954) được thực hiện dưới chỉ đạo của Bộ Chính trị, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Lịch sử Đảng chủ trì biên soạn, Giáo sư Trịnh Nhu chủ biên và được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần đầu vào tháng 12/2018.

  Ngoài Lời mở đầuTổng luận, tập sách được chia làm 02 quyển với 9 chương, các chương được kết cấu theo phân kỳ lịch sử với những cột mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử Đảng - lịch sử dân tộc từ năm 1930 đến năm 1954. Với khối lượng nội dung phong phú, được nghiên cứu, trình bày dựa trên những tư liệu mới, những kết quả nghiên cứu mới và những nhận định, đánh giá mang tính khoa học, tập sách đã tái hiện giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, thử thách và vô cùng vẻ vang, oanh liệt của Đảng và nhân dân Việt Nam. 

  Giá tiền: Quyển 1: 266.000đ; Quyển 2: 236.000đ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trịnh Gia Ban
  Giá tiền: 317.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ