Lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường

Lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh (Chủ biên)
Số trang: 360 trang
Giá tiền: 59.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu lượng giá trong nước và quốc tế, rà soát thực tế ô nhiễm môi trường tại Việt Nam trong thời gian qua, cuốn sách Lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường đề xuất các mô hình lượng giá thích hợp, tính toán tổng chi phí thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường, đề xuất chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Cuốn sách gồm có 4 chương:

  Chương I: Tổng quan lý luận về lượng giá thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

  Chương II: Kinh nghiệm quốc tế về lượng giá thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường và bài học cho Việt Nam

  Chương III: Đánh giá thực trạng và khả năng lượng giá thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường ở Việt Nam

  Chương IV: Đề xuất và thử nghiệm mô hình, quy trình lượng giá thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ