Logic học Phật giáo

Logic học Phật giáo
Tác giả: TS. Phạm Quỳnh
Số trang: 224 trang
Giá tiền: 39.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách phản ánh những giá trị cơ bản nhất của tư duy Logic học Phật giáo. Nó không chỉ khắc phục những yếu tố kinh nghiệm trong Logic học Ấn Độ cổ đại mà còn đem vào đó một nội dung nhận thức luận mới. Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ một trong những phương thức tư duy của người phương Đông cũng như hiểu một cách sâu sắc hơn triết học Phật giáo.

  Nội dung cuốn sách gồm các chương:

  Chương 1: Logic học Phật giáo - nguồn gốc hình thành và sự phát triển

  Chương 2: Những nội dung cơ bản của logic học Phật giáo

  Chương 3: Giá trị nhận thức của logic học Phật giáo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 374.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 332 đ
  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đoàn Triệu Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hoàng Đăng Quang - PGS.TS. Vũ Thanh Sơn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 338.000 đ
  Tác giả: Michael Zweig
  Giá tiền: 328.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Vũ Ngọc Khánh
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức
  Giá tiền: Liên hệ