Luận cứ và giải pháp phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới

Luận cứ và giải pháp phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới
Tác giả: GS,TS, Hoàng Chí Bảo
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: GS. TS. Hoàng Chí Bảo (Chủ biên)
  Qua 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Việt Nam đã có những bước tiến dài trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, v.v. trong đó, lĩnh vực xã hội là một trong những trục định hướng cơ bản của đổi mới, nhưng việc tổng kết thực tiễn và khái quát lý luận còn chưa tương xứng. Một số yếu tố đã được xây dựng và phát triển nhưng còn chưa rõ nét và chưa được liên kết thành một “mô hình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội” để nhận diện cùng với “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Hơn nữa, ở nước ta đang diễn ra những chuyển đổi sâu sắc trong quá trình đổi mới để phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiến trình hội nhập càng sâu vào đời sống thế giới.
  Cuốn sách “Luận cứ và giải pháp phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới” do GS. TS. Hoàng Chí Bảo làm chủ biên là một công trình nghiên cứu công phu và có giá trị về việc xác định phương pháp luận trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn; tìm tòi, áp dụng một mô hình phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện đất nước; nghiên cứu những nhân tố tác động, đề ra những quan điểm định hướng và hệ giải pháp về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.
  Cuốn sách được kết cấu thành bốn phần chính, cung cấp cho bạn đọc những nội dung quan trọng về vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới:
  - Phần thứ nhất: Những vấn đề phương pháp luận và cơ sở lý luận của phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong tiến trình đổi mới.
  - Phần thứ hai: Lý thuyết và mô hình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của một số nước trên thế giới – Những tham khảo cho Việt Nam trong quá trình đổi mới.
  - Phần thứ ba: Biến đổi xã hội và quản lý phát triển xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu của nước ta hiện nay – Thực trạng và vấn đề đặt ra.
  - Phần thứ tư: Những nhân tố tác động, quan điểm định hướng và hệ giải pháp phát triển xã hội ở nước ta đến năm 2020.
  Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu cũng như những độc giả quan tâm đến vấn đề trên.
  Sách gồm 652 trang, giá 121.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ