Lý luận các hình thái biểu hiện giá trị thặng dư và vấn đề tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Lý luận các hình thái biểu hiện giá trị thặng dư và vấn đề tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Bùi Ngọc Quỵnh
Số trang: 160 trang
Giá tiền: 20.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để góp phần đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiếu sâu và có tính hệ thống về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách: Lý luận các hình thái biểu hiện giá trị thặng dư và vấn đề tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế chính trị Mác-Lênin về các hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư được C. Mác và Ph. Ăngghen trình bày trong cuốn III bộ “Tư bản”, từ đó giúp người đọc có suy ngẫm, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo trong xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

  Cuốn sách gồm có 2 chương: Chương I: Lý luận về các hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư. Chương II: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
  Sách gồm 160 trang, giá 20.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ