Mỹ thuật môi trường đô thị Thăng Long – Hà Nội

Mỹ thuật môi trường đô thị Thăng Long – Hà Nội
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dương
Số trang: 228 trang
Giá tiền: 67.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hiện nay, môi trường thẩm mỹ là vấn đề đang được đặt ra trước sự phát triển và hình thành nhanh chóng các trung tâm đô thị. Môi trường nói chung và mỹ thuật môi trường nói riêng có ảnh hưởng quan trọng và tác động trực tiếp tới sự phát triển của cuộc sống con người và xã hội. Tổ chức Văn hóa, giáo dục và khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chủ trì và phát động trên toàn thế giới việc xây dựng, cải tạo và bảo vệ môi trường thẩm mỹ, môi trường sinh thái.

  Sau hơn 25 năm đổi mới, đất nước ta đang chuyển mình với những thay đổi lớn lao, các đô thị phát triển nhanh và mạnh. Quá trình đổi mới những năm qua ở các vùng kinh tế và các đô thị trong nước đã hình thành nên các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước – là một trong những nơi phát triển mạnh mẽ nhất. Nhiều công trình văn hóa, công sở, giao thông, công nghiệp, nhà ở và nhiều công trình nghệ thuật được đầu tư xây dựng mới làm thay đổi diện mạo thành phố… Song, bên cạnh đó cũng nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc về môi trường thẩm mỹ.

  Mỹ thuật môi trường không phải là một thực thể riêng biệt mà nó nằm trong mối tổng hòa có liên quan mật thiết với môi trường sinh thái, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội… Do đó, nghiên cứu mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội hiện nay sẽ góp phần vào công việc bảo tồn, phát huy tinh hoa truyền thống văn hóa của dân tộc và xác định vai trò, chức năng và giá trị của mỹ thuật môi trường trong đô thị.

  Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về những vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Mỹ thuật môi trường đô thị Thăng Long – Hà Nội của Tiến sĩ Nguyễn Văn Dương.

  Cuốn sách bước đầu xác định cơ sở lý luận khoa học về mỹ thuật môi trường để nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan thực trạng mỹ thuật môi trường Hà Nội, qua đó đề xuất một số giải pháp về sự liên kết đa ngành, đồng bộ trong quá trình quy hoạch xây dựng mỹ thuật môi trường đô thị Thủ đô.

  Nội dung kết cấu cuốn sách gồm bốn chương: Tổng quan về mỹ thuật môi trường; Mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội trước năm 1945; Mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội từ năm 1945 đến nay; Một số định hướng và giải pháp xây dựng mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội, cùng nhiều ảnh phụ bản có giá trị minh họa và tham khảo hữu ích.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đoàn Triệu Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hoàng Đăng Quang - PGS.TS. Vũ Thanh Sơn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 338.000 đ
  Tác giả: Michael Zweig
  Giá tiền: 328.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Vũ Ngọc Khánh
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hải
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 339.000 đ