Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (bộ 3 quyển)

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (bộ 3 quyển)
Tác giả: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: 2.246.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung của bộ sách gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Từ Mặt trận Dân tộc giải phóng đến Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

  Phần thứ hai: Hoạt động của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời trên các chiến trường và trong lĩnh vực đối ngoại.

  Phần thứ ba: Niên biểu hoạt động của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời và một số văn kiện, hình ảnh tư liệu lịch sử.  

  Bộ sách là một công trình có giá trị nhiều mặt về chính trị, tư tưởng, tư liệu lịch sử, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nội dung bộ sách phản ánh một cách khái quát, sinh động và tương đối toàn diện, có hệ thống quá trình hình thành, hoạt động và những đóng góp to lớn của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, trên tất cả các lĩnh vực, các chiến trường ở miền Nam, từ đô thị đến nông thôn đồng bằng, rừng núi, từ cơ sở đến Trung ương.

  Do dung lượng bộ sách rất lớn, với hơn 2.000  trang, để thuận tiện cho độc giả, bộ sách được tách thành ba quyển.

  So với lần xuất bản trước, trong lần xuất bản này có bổ sung một số bài và chuyển đổi vị trí của một số bài giữa các tập với nhau nhằm bảo đảm tính lôgíc, hệ thống của bộ sách.

  Bộ sách có số trang: Tập 1: 696; Tập 2: 848; Tập 3: 832.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ