Mối quan hệ con người - tự nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Mối quan hệ con người - tự nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Phạm Thị Oanh
Số trang: 228 trang
Giá tiền: 40.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu, trình bày hệ thống những quan điểm tiêu biểu về mối quan hệ con người - tự nhiên trong lịch sử, đặc biệt đi sâu phân tích quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững; làm rõ hiện trạng mối quan hệ con người - tự nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam. Đồng thời, trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới, cuốn sách nêu phương hướng, mục tiêu và đề xuất một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ con người - tự nhiên vì sự phát triển bên vững trong thời gian tới trên các mặt của sự phát triển, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực môi trường. Cuốn sách sẽ cung cấp thêm các luận cứ khoa học về cơ sở lý luận và thực tiễn về mối quan hệ con người - tự nhiên và phát triển bền vững.

  B.B

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ