Mianma - Lịch sử và hiện tại (Xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung)

Mianma - Lịch sử và hiện tại (Xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
Số trang: 492 trang
Giá tiền: 235.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu những vấn đề cơ bản về con người, lịch sử, chính trị - xã hội, văn hóa, kinh tế, giáo dục, y tế, những tiềm năng và thế mạnh của đất nước Mianma. Các nội dung đều được trình bày một cách khái quát và tập trung làm nổi bật những nét riêng và độc đáo của đất nước Chùa tháp này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đoàn Triệu Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hoàng Đăng Quang - PGS.TS. Vũ Thanh Sơn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 338.000 đ
  Tác giả: Michael Zweig
  Giá tiền: 328.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Vũ Ngọc Khánh
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hải
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 339.000 đ