Mianma - Lịch sử và hiện tại (Xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung)

Mianma - Lịch sử và hiện tại (Xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
Số trang: 492 trang
Giá tiền: 235.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu những vấn đề cơ bản về con người, lịch sử, chính trị - xã hội, văn hóa, kinh tế, giáo dục, y tế, những tiềm năng và thế mạnh của đất nước Mianma. Các nội dung đều được trình bày một cách khái quát và tập trung làm nổi bật những nét riêng và độc đáo của đất nước Chùa tháp này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Đức Liêm – Ninh Xuân Thao (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, PGS.TS. Lương Khắc Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu Văn hóa – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thiện - GS.TS. Từ Thị Loan (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Rebecca Prince - Ruiz, Joanna Atherfold Finn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Nguyễn Cao Đức (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ