Loading...

Mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị đối với Việt Nam

Mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị đối với Việt Nam
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
Số trang: 216 trang
Giá tiền: 85.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu 03 chương:

  Chương 1. Cở sở khoa học về mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức;

  Chương 2. Mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức ở một số quốc gia trên thế giới;

  Chương 3. Bài học kinh nghiệm và khuyến nghị áp dụng thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào trong tuyển dụng công chức ở Việt Nam.

  Trong bối cảnh nước ta đang nỗ lực cải cách chế độ công vụ, công chức và thực hiện thống nhất việc kiểm định đầu vào công chức theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, cuốn sách thực sự là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà khoa học và bạn đọc quan tâm tới vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ