Mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam từ năm 2001 đến nay - lý luận và thực tiễn

Mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam từ năm 2001 đến nay - lý luận và thực tiễn
Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Văn Hậu (Chủ biên)
Số trang: 256 trang
Giá tiền: 44.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Khái niệm tăng trưởng kinh tế thường được nghiên cứu gắn liền với quá trình phát triền kinh tế. Sự phát triển của nền kinh tế quốc dân cần được tiếp cận  với tư cách là một quá trình chịu tác động của hệ thống đa yếu tố, có tính năng động, cần được xem xét ở cấp độ trung và dài hạn. Vì thế, tăng trưởng kinh tế luôn là một trong những vấn đề kinh tế trung tâm đối với tất cả mọi quốc gia. Theo động thái tăng trưởng, có thể đánh giá được sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, mức sống của dân cư, về việc giải quyết vấn đề khan hiếm của các nguồn nhân lực.

  Hiện nay, tăng trưởng kinh tế ở nước ta có tầm quan trọng hàng đầu không chỉ để có thể vượt lên  rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, khoa học - công nghệ so với các nước trong khu vực và  thế giới, mà còn là điều kiện vật chất cần thiết để thực hiện các mục tiêu phát triển xã hội như tạo việc làm, tăng thu nhập của dân cư, xóa đói, giảm nghèo, phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa,… thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Trong 10 năm qua ( từ năm 2001 - 2010), nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 7,26% năm. Tăng trưởng kinh tế đã góp phần đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc như việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội từng bước thực hiện; nền kinh tế Việt Nam từng bước hội nhập sâu, đầy đủ vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Diện mạo đất nước có nhiều thay đổi, thế và lực của nước ta vững mạnh thêm nhiều, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao…

  Bên cạnh những thành tựu to lớn, mô hình tăng trưởng kinh tế từ năm 2001 đến nay còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém: tăng trưởng kinh tế vẫn theo chiều rộng chưa chú trọng phát triền theo chiều sâu, chủ yếu mới chỉ dựa vào tăng vốn lao động và khai thác các nguồn lực tự nhiên, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp, trong đó có nhân tố trình độ khoa học công nghệ cho tăng trưởng có tăng lên nhưng còn chậm  và thấp so với nhiều nước trong khu vực cùng thời kỳ phát triển; cơ cấu chuyển dịch chậm và lạc hậu so với các nước khác trên thế giới và trong khu vực; tài nguyên chưa được khai thác có hiệu quả. Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa còn thấp kém, khoảng cách tụt hậu so với các nước trong khu vực có xu hướng gia tăng; ứng phó với biến đổi khi hậu và thiên tai, dịch bệnh còn nhiều hạn chế, bảo vệ môi trường còn nhiều yếu kém là thách thức lớn trong phát triển, v.v..

  Cuốn sách Mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam từ năm 2001 đến nay, lý luận và thực tiễn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản do PGS,TS. Nguyễn Văn Hậu chủ biên, sẽ làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về quá trình tăng trưởng kinh tế thời gian qua và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới ở nước ta. Cuốn sách gồm ba chương:

  Chương I: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tăng trưởng kinh tế và mô hình  tăng trưởng kinh tế

  Chương II: Thực trạng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong những năm qua

  Chương III: Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam  theo hướng hợp lý.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ