Một số lý thuyết về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội (Những vận dụng đối với Việt Nam hiện nay)

Một số lý thuyết về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội (Những vận dụng đối với Việt Nam hiện nay)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội là vấn đề được đặt ra từ rất sớm trong lịch sử nhân loại, có mối quan hệ biện chứng với các lĩnh vực phát triển và quản lý phát triển khác như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... nhằm tạo nên sự phát triển bền vững.

  Việc nghiên cứu, tìm hiểu những lý thuyết, những mô hình phát triển, đặc biệt là lý thuyết và mô hình phát triển xã hội theo hướng bền vững để vận dụng vào thực tiễn phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội là rất cần thiết và hữu ích. Tuy nhiên, cũng cần phải nghiên cứu các lý thuyết về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trên thế giới, từ đó xác định phương pháp luận, các nhân tố, quan điểm, mô hình và giải pháp phù hợp, áp dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Cuốn sách Một số lý thuyết về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội (Những vận dụng đối với Việt Nam hiện nay) của tác giả PGS. TS. Ngô Ngọc Thắng - PGS.TS. Đoàn Minh Huấn là một công trình nghiên cứu về những vấn đề nêu trên. Cuốn sách tập hợp các bài viết về lý thuyết phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội nói chung và một số vấn đề cụ thể như: an sinh xã hội, rủi ro xã hội, phân tầng xã hội, di dân,…

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 374.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 332 đ
  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đoàn Triệu Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hoàng Đăng Quang - PGS.TS. Vũ Thanh Sơn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 338.000 đ
  Tác giả: Michael Zweig
  Giá tiền: 328.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Vũ Ngọc Khánh
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức
  Giá tiền: Liên hệ