Một số nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Một số nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Số trang: 114 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các nghị quyết, hướng dẫn, đề án đã được Trung ương Hội Nông dân phát hành đơn lẻ trong thời gian qua. Nội dung cuốn sách góp phần quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc của Hội Nông dân Việt Nam học tập và làm theo. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tùng, Hoàng Thị Thuận
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 266.000 đ
  Tác giả: GS.TS.Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, ThS. Lê Đức Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Toản (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Minh Tuyết (Chủ biên)
  Giá tiền: 102.000 đ
  Tác giả: Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ