Một số nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Một số nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Số trang: 114 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các nghị quyết, hướng dẫn, đề án đã được Trung ương Hội Nông dân phát hành đơn lẻ trong thời gian qua. Nội dung cuốn sách góp phần quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc của Hội Nông dân Việt Nam học tập và làm theo. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 760.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ