Một nền văn hóa, văn nghệ đậm bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú

Một nền văn hóa, văn nghệ đậm bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú
Tác giả: Hà Minh Đức
Số trang: 400 trang
Giá tiền: 64.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách chia làm hai phần:

  - Phần I: Một nền văn hóa, văn nghệ đậm bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú. Phần này bao gồm 6 chương: Chương I - Mấy nhận xét chung; Chương II - Những tiền đề lịch sử, xã hội thúc đẩy phát triển văn hóa, văn nghệ; Chương III - Bản sắc Việt trong văn hóa truyền thống và hiện đại Việt Nam; Chương IV - Những giá trị cội nguồn của văn hóa Việt Nam; Chương V - Đóng góp của các loại hình văn hóa, văn nghệ trong tiến trình lịch sử; Chương VI - Kết luận.

  - Phần II: Tìm hiểu một số vấn đề lý luận văn hóa, văn nghệ. Phần này tập hợp những bài viết, tham luận, báo cáo khoa học chuyên đề văn hóa có giá trị như: Tìm hiểu quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ; Về bản sắc và truyền thống dân tộc; Giá trị văn hóa, nhận thức và chuyển đổi; Những điều kiện chính trị, xã hội và sự phát triển của các loại hình văn nghệ; Sự kết tinh của những giá trị văn nghệ; Văn học trong tiến trình đổi mới…

  Cuốn sách giúp cho các nhà nghiên cứu, lý luận, các nhà hoạch định văn hóa và đông đảo bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về văn hóa Việt Nam.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 1.000.000 đ
  Tác giả: Hồ Sơn Đài (Chủ biên)
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ