Một số vấn đề văn hóa dưới góc độ công tác tư tưởng

Một số vấn đề văn hóa dưới góc độ công tác tư tưởng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Mục đích lớn nhất của TS. Đỗ Khánh Tặng, tác giả cuốn sách, là góp phần làm rõ mối quan hệ giữa hai phạm trù: văn hoá và tư tưởng, để từ đó thấy được sự quy định lẫn nhau, gắn bó hữu cơ, không thể tách rời giữa chúng. Trong đó, “văn hoá là nền tảng của tư tưởng, làm cho tư tưởng có cơ sở đứng vững và có tính thuyết phục. Không có văn hoá, tư tưởng dễ rơi vào chủ quan, phiến diện, áp đặt và sai lầm. Hoạt động tư tưởng cũng như người làm công tác tư tưởng phải có văn hoá, thấm nhuần các giá trị văn hoá, trở thành tài sản của mình một cách tự nhiên mới có hiệu quả trong các hoạt động”. Trên tinh thần này, tác giả phân tích hàng loạt vấn đề có liên quan như: làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, tư tưởng nhân văn trong phát triển bền vững, văn hoá đảng và tiêu chí tổng hợp, chủ động và sáng tạo trong quản lý văn hoá ở địa phương, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá lãnh đạo và văn hoá quản lý…

  Đồng thời, tác giả cuốn sách cũng đã khẳng định tính hợp lý và sáng suốt của Đảng Về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Theo đó, cùng với  quá trình xây dựng và phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hoá được xác định có vai trò là nền tảng của toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội. Sách gồm 176 trang, giá 22.000đ.

  TRANG NGUYỄN

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ