Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: Tập thể tác giả

  Số trang: 398 trang

  Việc hình thành Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam vào cuối năm 1960 chính là một sự kiện đặc biệt, một sự kiện trung tâm trong trang sử oanh liệt ấy. Bối cảnh và các diễn biến của tình hình miền Nam Việt Nam trong thời gian từ năm 1954 đưa đến sự kiện đó như là cơn trở dạ của cao trào cách mạng nhất định sẽ bùng nổ lên và đến lượt nó, Mặt trận Dân tộc giải phóng ra đời báo trước ngày toàn thắng của dân tộc ta.
  Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đóng vai trò là người đại diện chân chính, duy nhất của nhân dân miền Nam, là ngọn cờ đoàn kết, tập hơp lực lượng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời và hoạt động của Mặt trận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tích cực vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân dân ta, đánh đuổi đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960 – 20-12-2010), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, thêm một lần nữa khẳng định, tri ân vai trò quan trọng, những đóng góp to lớn của Mặt trận nói chung, của những cán bộ, chiến sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc nói riêng.
  Nội dung cuốn sách là sự tập hợp, chọn lọc các bài nghiên cứu, các văn kiện tiêu biểu về vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ