Ổn định kinh tế vĩ mô dưới góc nhìn doanh nghiệp

Ổn định kinh tế vĩ mô dưới góc nhìn doanh nghiệp
Tác giả: Đặng Đức Thành
Số trang: 172 trang
Giá tiền: 45.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ổn định kinh tế vĩ mô là yêu cầu bức thiết đặt ra cho Chính phủ và các bộ ngành. Có ổn định được kinh tế vĩ mô thì mới tạo ra môi trường tốt để các nhà sản xuất kinh doanh, các nhà đầu tư trong và ngoài nước yên tâm bỏ tiền đầu tư vào Việt Nam. Ổn định kinh tế vĩ mô mới tạo ra bước tăng trưởng và phát triển bền vững; ổn định đời sống của nhân dân. Nhưng để phân tích và tìm ra nguyên nhân gây ra bất ổn kinh tế vĩ mô từ đó có những biện pháp phát triển kinh tế là việc làm vô cùng khó khăn. Xuất phát từ điều đó, cuốn sách Ổn định kinh tế vĩ mô dưới góc nhìn doanh nghiệp đã phân tích thực trạng kinh tế vĩ mô, và đề xuất những biện pháp tái cấu trúc doanh nghiệp và nền kinh tế, huy động mọi nguồn lực vào đầu tư và phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô, vượt qua sự tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng và suy thoái toàn cầu trong diễn biến phức tạp hiện nay.

  Dưới góc độ của doanh nghiệp, doanh nhân, tác giả Đặng Đức Thành đã thể hiện cách nhìn nhận, phân tích cũng như đề xuất chính sách và biện pháp hướng tới việc cấu trúc lại doanh nghiệp và cấu trúc lại nền kinh tế nhằm tập trung mọi nguồn lực ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển bền vững, trước mắt thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết số 11-NĐ/CP của Chính phủ đã đề ra từ đầu năm nay.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý doanh nghiệp, những người làm kinh tế, các nhà hoạch định chính sách.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ