Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ hiện nay (Tài liệu song ngữ Việt - Khmer, dùng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp)

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ hiện nay (Tài liệu song ngữ Việt - Khmer, dùng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp)
Tác giả: TS. Trần Việt Trường và ThS. Nguyễn Ngọc Quy (Chủ biên)
Số trang: 248 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 9/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

  Chương I: Lý luận chung về công tác tuyên truyền;

  Chương II: Kinh nghiệm công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay;

  Chương III: Thực trạng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ;

   Chương IV: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu quan trọng giúp đội ngũ cán bộ công tác dân tộc, tôn giáo, cán bộ cơ sở và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cơ sở nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với vùng đồng bào dân tộc. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Đức Liêm – Ninh Xuân Thao (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, PGS.TS. Lương Khắc Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu Văn hóa – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thiện - GS.TS. Từ Thị Loan (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Rebecca Prince - Ruiz, Joanna Atherfold Finn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Nguyễn Cao Đức (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ