Nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị trong Công an nhân dân trước tình hình mới (Sách chuyên khảo)

Nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị trong Công an nhân dân trước tình hình mới (Sách chuyên khảo)
Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
Số trang: 242 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 03 chương, đánh giá thực trạng và những kết quả làm được, bài học kinh nghiệm của công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong lực lượng Công an nhân dân; dự báo những yếu tố ảnh hưởng và đề ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với cán bộ, đảng viên và cán bộ, chiến sĩ công an.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và Thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 293.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 310.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 267.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 48.000 đ