Loading...

Nâng cao chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung ương góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững

Nâng cao chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung ương góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững
Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc (Chủ biên)
Số trang: 284 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ hơn cơ sở lý luận về phát triển nhanh, bền vững, về mối quan hệ giữa phát triển nhanh và phát triển bền vững; quan điểm, mục tiêu, nội dung phát triển đất nước nhanh, bền vững; đồng thời làm rõ quan niệm về tham mưu, vai trò, trách nhiệm, nội dung, nhân tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung ương; trên cơ sở đánh giá thực trạng tham mưu và chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung ương đề xuất phương hướng và các giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung ương góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

  Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ