Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
Tác giả: Hồ Chí Minh
Số trang: 144 trang
Giá tiền: 30.000 đ
Xuất bản: Tháng 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chủ nghĩa cá nhân là một loại địch của chủ nghĩa xã hội, là “kẻ thù” của chủ nghĩa tập thể, trái ngược với đạo đức cách mạng. Trong bối cảnh hiện nay, chiến tranh tư tưởng hòng làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kích động những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là một âm mưu “diễn biến hòa bình” được các thế lực phản động, thù địch sử dụng thường xuyên, liên tục. Những nguy cơ tiềm ẩn đó đều xuất phát từ chủ nghĩa cá nhân.

  Do vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch “thứ vi trùng rất độc” chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân là hai nội dung có quan hệ mật thiết với nhau, xây dựng, thực hiện đạo đức cách mạng cũng chính là đấu tranh, làm triệt tiêu chủ nghĩa cá nhân. Vậy, đạo đức cách mạng gồm những nội dung gì, cá nhân chủ nghĩa là gì, có những biểu hiện ra sao là những vấn đề mà mỗi cán bộ, đảng viên đều phải nắm rõ, từ đó xây dựng cho mình những biện pháp tu dưỡng, rèn luyện, học tập phù hợp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

  Tất cả những câu hỏi đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh làm sáng rõ trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản thành sách. Dù được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây hàng chục năm, nhưng cho đến nay, tinh thần và những lời chỉ dẫn của Người trong tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt càng mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc trong bối cảnh hiện nay. Qua cuốn sách, người đọc không chỉ hiểu rõ về chủ nghĩa cá nhân, về đạo đức cách mạng, mà còn hiểu được rằng nếu để căn bệnh chủ nghĩa cá nhân có dịp “ngóc đầu dậy”, thì sẽ kéo theo nhiều căn bệnh nguy hiểm khác như bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí, kềnh càng, kiêu ngạo, chậm chạp, làm cho qua chuyện, ham chuộng hình thức…

  Qua tác phẩm có thể thấy, để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang, người cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, và chỉ khi xây dựng được cho mình nền tảng vững chắc ấy, mới có thể đấu tranh được với chủ nghĩa cá nhân, “một thứ rất gian giảo, xảo quyệt”, “khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc”. Tuy vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng phân định rất rõ, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”, và khi lợi ích cá nhân không trái với lợi ích của tập thể thì không phải là xấu.

  Một khi từng cán bộ, đảng viên hiểu được rằng lợi ích cá nhân luôn nằm trong lợi ích của tập thể, luôn gắn liền với lợi ích của tập thể, và lợi ích cá nhân sẽ chỉ được thỏa mãn một khi lợi ích của tập thể được bảo đảm thì chắc chắn rằng, nhiệm vụ gột rửa chủ nghĩa cá nhân mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực tiến hành sẽ có thể hoàn thành vẻ vang.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 18.000 đ