Nền hòa bình mong manh: Washington, Hà Nội và tiến trình của Hiệp định Paris

Nền hòa bình mong manh: Washington, Hà Nội và tiến trình của Hiệp định Paris
Tác giả: Pierre Asselin
Số trang: 374 trang
Giá tiền: 80.000 đ
Xuất bản: Tháng 2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đàm phán Paris là cuộc đụng đầu ngoại giao đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là một cuộc đấu trí, đấu lý và đấu mưu giữa hai ý thức hệ, hai loại pháp lý và đạo lý. Đây cũng là một cuộc đàm phán được coi là dài ngày nhất, khó khăn, phức tạp nhất, nhưng cũng là một thắng lợi vẻ vang nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam, đồng thời là một sự kiện nổi bật trong ngoại giao của thế giới hiện đại.

  Về quá trình đàm phán Hiệp định Paris và kết quả của nó, đã có rất nhiều học giả trong nước và nước ngoài, đặc biệt là các học giả Mỹ, tập trung nghiên cứu. Với mong muốn cung cấp thêm cho bạn đọc tài liệu tham khảo về vấn đề này qua lăng kính của một người nước ngoài, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn NỀN HÒA BÌNH MONG MANH – Washington, Hà Nội và tiến trình của Hiệp định Paris của tác giả Pierre Asselin, do Nhà xuất bản Đại học Bắc Carolina ấn hành năm 2002.

  Ngoài phần Lời nói đầuPhần kết (Sau Hiệp định Paris: 1973-1975), cuốn sách có 7 chương:

  Chương một: Vòng đàm phán đầu tiên: 1968-1971

  Chương hai: Hòa hoãn và cuộc tấn công mùa Xuân: tháng Giêng – tháng Sáu 1972

  Chương ba: Thương lượng nghiêm chỉnh: tháng Bảy – tháng Chín 1972

  Chương bốn: Từ nhất trí đến bất đồng: tháng Mười 1972

  Chương năm: Dàn xếp với Thiệu: tháng Mười một 1972

  Chương sáu: Ván bài ngửa: tháng Mười hai 1972

  Chương bảy: Vòng cuối cùng: tháng Giêng 1973

  Với nguồn tư liệu khá phong phú, luận chứng súc tích, cuốn sách tập trung trình bày quá trình đàm phán Hiệp định Paris kéo dài hơn bốn năm giữa các nhà đàm phán của Hà Nội và Washington. Thông qua việc chia quá trình đàm phán thành sáu giai đoạn, tác giả đã đi sâu phân tích bối cảnh, tình hình của mỗi bên trong từng giai đoạn, từ đó cố gắng làm rõ động cơ, ý đồ chiến lược của mỗi bên trong từng thời điểm.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ