Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những nhiệm vụ đặt ra với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ (Sách chuyên khảo)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những nhiệm vụ đặt ra với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ (Sách chuyên khảo)
Tác giả: Phạm Thị Thanh Trà (Chủ biên)
Số trang: 459 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 38 bài viết tập trung phân tích, luận giải các bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bài học về lấy dân làm gốc; về ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển; về chủ động nghiên cứu nắm bắt, dự báo đúng tình hình qua 35 năm đổi mới đất nước và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, nhóm tác giả cũng tập trung nêu bật phương hướng, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở đó thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn thịnh.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và Thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 293.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 310.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 267.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 48.000 đ