Nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam hiện nay
Tác giả: GS,TS. Dương Phú Hiệp
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: GS. TS. Dương Phú Hiệp (Chủ biên)
  Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về văn hóa và con người Việt Nam – những nhân tố được xác định vừa mục tiêu: vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa và con người tuy là hai khái niệm nhưng không tách rời nhau. Con người là chủ thể sáng tạo ra văn hóa, đồng thời chính con người cũng là sản phẩm của văn hóa.
  Cuốn sách gồm một số bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về văn hóa và con người, trình bày các vấn đề như: nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế; quan hệ giữa phát triển văn hóa và phát triển con người; những mô hình văn hóa trong việc kế thừa và phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay; cách tiếp cận triết học về văn hóa và con người Việt Nam; tiếp cận văn hóa thế giới – nhìn từ kinh nghiệm Việt Nam trong thế kỷ XX,… Với cách tiếp cận khoa học, hệ thống, cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cơ sở lý luận của việc nghiên cứu và phát triển cũng như những phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam.
  Cuốn sách gồm 224 trang, giá 38.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ