Nguồn lực trí tuệ Việt Nam - lịch sử, hiện trạng và triển vọng

Nguồn lực trí tuệ Việt Nam - lịch sử, hiện trạng và triển vọng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  Tác giả: GS, TS. Nguyễn Văn Khánh (Chủ biên)

  Số trang: 476 trang

  Giá tiền: 100.000 đồng

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc bức tranh tổng thể về tình hình, thực trạng và triển vọng nguồn lực trí tuệ Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Nguồn lực trí tuệ Việt Nam - lịch sử, hiện trạng và triển vọng. Cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu của tập thể các nhà khoa học đầu ngành Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội do Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử Nguyễn Văn Khánh làm chủ biên.

  Thông qua nguồn tư liệu phong phú đã được chắt lọc, bằng những luận chứng khoa học và súc tích, các tác giả cuốn sách đã tập trung vào việc đánh giá nguồn lực trí tuệ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, phân tích quá trình xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ, những yếu tố thúc đẩy, cản trở việc phát huy nguồn lực này, từ đó, đề xuất những giải pháp và khuyến nghị về mặt chính sách đối với Đảng và Nhà nước, nhằm phát triển nguồn lực trí tuệ Việt Nam, thiết thực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước trong thế kỷ XXI.

  Nội dung chính của cuốn sách gồm bốn chương:

  Chương I: Những vấn đề chung về trí tuệ, nguồn lực trí tuệ, xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ.

  Chương II: Kinh nghiệm xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ của Việt Nam và một số nước trên thế giới.

  Chương III: Thực trạng nguồn lực trí tuệ Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Chương IV: Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

  Ngoài ra, để giúp bạn đọc thuận tiện khi nghiên cứu, so sánh, phần Phục lục cuối sách còn cung cấp các bảng số liệu thống kê được cập nhật về tình hình nguồn lực trí tuệ Việt Nam. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, giảng viên, học viên sau đại học, sinh viên các trường đại học và tất cả những ai quan tâm đến vấn đề cuốn sách trình bày.

  Phạm Ngọc Huệ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thiện - GS.TS. Từ Thị Loan (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Rebecca Prince - Ruiz, Joanna Atherfold Finn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Nguyễn Cao Đức (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ