Nguyễn Chí Diểu - Tiểu sử

Nguyễn Chí Diểu - Tiểu sử
Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Số trang: 254 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đồng chí Nguyễn Chí Diểu là một trong những đảng viên thuộc lớp đầu tiên của Đảng và là chiến sĩ cộng sản tiền bối tiêu biểu của Đảng. Đồng chí từng giữ nhiều trọng trách: Bí thư, Tỉnh ủy Gia Định, Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa I, Ủy viên Thường vụ Trung ương những năm 1937 - 1939.

  Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Chí Diểu sáng ngời chủ nghĩa yêu nước chân chính; là tấm gương mẫu mực về ý chí chiến đấu cách mạng và khí tiết người cộng sản; về tấm lòng trung kiên với Đảng, với dân tộc và đặc biệt là về tinh thần tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ.

  Trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Gia Định, đồng chí đã chỉ đạo gây dựng tổ chức đảng và phát triển phong trào cách mạng ở địa phương; năng nổ xuống cơ sở củng cố tổ chức. Nhờ đó tổ chức đảng ở các vùng Bà Điểm, Hóc Môn ngày càng phát triển.

  Khi bị thực dân bắt vào Khám Lớn - Sài Gòn, bị tra tấn dã man, bị dụ dỗ mua chuộc nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết kiên trung, vận động các anh em tù binh tuyệt thực, đấu tranh chống lại chính sách đàn áp của chính quyền thực dân.

  Trong những năm bị đày sang nhà tù Côn Đảo, đồng chí cùng các tù chính trị thành lập chi bộ, tổ chức các buổi học văn hóa, học lý luận cách mạng, thành lập đội kịch, nhóm đọc sách báo; động viên anh em đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho tù nhân…

  Sau khi thoát khỏi nhà tù đế quốc, đồng chí trở về Huế, nhanh chóng nắm bắt tình hình, lãnh đạo phong trào; tham gia lên kế hoạch tổ chức Đông Dương Đại hội, góp phần xây dựng, củng cố Xứ ủy Trung Kỳ… Với những cống hiến to lớn đó, đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Trung ương. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào đồng chí cũng luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, luôn phấn đấu hết mình để giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân; sống giản dị, khiêm tốn, được đồng chí, đồng bào quý mến, tin cậy.

  Để ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Chí Diểu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Nguyễn Chí Diểu - Tiểu sử. Cuốn sách thuộc Chương trình tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

  Nội dung gồm 5 chương, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Chí Diểu. Mặc dù ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ (31 tuổi), nhưng đồng chí đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Sự hy sinh của đồng chí thể hiện khí phách anh hùng của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Tấm gương bất khuất kiên cường của đồng chí đã tô thắm lá cờ Đảng, ghi tạc vào truyền thống lịch sử dân tộc, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam tiếp bước tiến lên.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ