Nguyễn Duy Trinh - Tiểu sử

Nguyễn Duy Trinh - Tiểu sử
Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
Số trang: 358 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đồng chí Nguyễn Duy Trinh, tên khai sinh là Nguyễn Đình Biền, sinh ngày 15/7/1910 trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống cách mạng tại xã Nghi Thọ (nay là xã Phúc Thọ), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 17 tuổi, đồng chí đã tham gia hoạt động cách mạng. Trên bước đường đấu tranh đầy gian khổ, dù trong chốn lao tù, trước những thủ đoạn tra tấn dã man của kẻ thù, đồng chí Nguyễn Duy Trinh vẫn luôn nêu cao phẩm chất của người cộng sản kiên cường, trong sáng, trung thành vô hạn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, luôn lạc quan tin tưởng vào tương lai và sự tất thắng của cách mạng Việt Nam. Trong suốt cuộc đời gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, gắn liền với những bước ngoặt lịch sử oanh liệt của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

  Với những công lao và đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta.

  Cuốn sách Nguyễn Duy Trinh - Tiểu sử nằm trong Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tái hiện cuộc đời và sự nghiệp, tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, cuốn sách đồng thời góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, truyền thống yêu nước và cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, trước hết là cho thế hệ trẻ học tập và noi gương các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối. Nội dung cuốn sách khắc họa rõ nét cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh. Với 75 năm cuộc đời, gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã hiến dâng trọn đời mình cho cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cuốn sách giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có thêm những tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Duy Trinh - người cộng sản kiên cường, nhà ngoại giao tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ