Nguyên lý công tác tư tưởng - Tập I, II

Nguyên lý công tác tư tưởng - Tập I, II
Tác giả: PGS.TS. Lương Khắc Hiếu
Số trang: 290 trang
Giá tiền: 48.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là kết quả của sự tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy của tập thể giảng viên khoa Tuyên truyền thuộc Học viện Báo chí và tuyên truyền và các nhà khoa học, do PGS.TS. Lương Khắc Hiếu là chủ biên.

  Tập I gồm 11 chương, trình bày các vấn đề thuộc về bản chất, chức năng, nguyên tắc, phương châm của công tác tư tưởng, vai trò và những nội dung cơ bản của công tác giáo dục tư tưởng về thế giới quan, tư duy lý luận, chính trị - tư tưởng, kinh tế, đạo đức, lối sống,…

  Tập II gồm 10 chương, trình bày các vấn đề thuộc về phương pháp, hình thức, phương tiện công tác tư tưởng, các vấn đề thuộc về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng như: hệ thống giáo dục lý luận chính trị, các phương tiện truyền thông đại chúng, các thiết chế, thể chế văn hoá,…

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành Chính trị học - công tác tư tưởng và là tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy, hoạt động thực tiễn ngành tư tưởng - văn hoá.

  Tập I gồm 290 trang, Tập II gồm 310 trang, giá bán 48.000đ/tập.

  GIAO LINH

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ