Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước ( 1954-1975)

Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước ( 1954-1975)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh
Số trang: 183 trang
Giá tiền: 48.000 đ
Xuất bản: Tháng 08-2018
Cuốn sách Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước ( 1954-1975) là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình nghiên cứu và giảng dạy lịch sử các chuyên ngành: lịch sử phong trào giải phóng dân tộc, lịch...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong các nước phương Tây đã ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ, cứu nước, phải nhấn mạnh, nước Pháp giữ một vai trò nổi bật. Sự ủng hộ của Pháp đối với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước rất sâu sắc, cụ thể và toàn diện. Từ chính phủ, tổng thống, chính giới, các chính đảng, đặc biệt là Đảng Cộng sản Pháp, cho đến các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, các tổ chức xã hội: công đoàn, thanh niên, phụ nữa… đều lên tiếng và có nhiều hành động hết sức thiết thực, phản đối Mỹ, ủng hộ Việt Nam từ trước khi xảy ra cuộc chiến cho đến khi kết thúc chiến tranh.

  Cuốn sách Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước ( 1954-1975) là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình nghiên cứu và giảng dạy lịch sử các chuyên ngành: lịch sử phong trào giải phóng dân tộc, lịch sử quan hệ quốc tế, lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - TS. Bùi Đức An (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hoàng Đình Nhàn
  Giá tiền: 111.000 đ
  Tác giả: TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Luật sư Nguyễn Thế Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: An Văn Quân – Trần Ngọc Hưng (Đồng chủ biên) – Hoàng Vũ Nam – Lê Trung Dương
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm - ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ