Những khía cạnh lịch sử - văn hóa Việt Nam và thế giới

Những khía cạnh lịch sử - văn hóa Việt Nam và thế giới
Tác giả: Khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học Huế
Số trang: 364 trang
Giá tiền: 59.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Lịch sử là quá trình phát triển của tự nhiên và xã hội, là sự hiểu biết, tri thức của con người về những gì đã diễn ra trong quá khứ. Việc đúc rút những kinh nghiệm lịch sử để phát triển đất nước là việc làm cần thiết, nhất là trong giai đoạn giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Cuốn sách Những khía cạnh lịch sử - văn hóa Việt Nam và thế giới gồm 26 bài viết của các tác giả thuộc các chuyên ngành Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học Huế. Tuy mỗi người một chuyên môn, một đề tài khác nhau, nhưng tập hợp trong một công trình chung đã cùng một phương pháp tiếp cận, phong cách tư duy, nhìn nhận, đánh giá mới mẻ về một số vấn đề trong lịch sử Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xingapo... một số vấn đề về Đàng Trong, về Đông Kinh nghĩa thục và phong trào Đông Du, về Cách mạng Tháng Tám và một số vấn đề về dân tộc học được nghiên cứu, điền dã tại Huế.

  T.A

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 1.000.000 đ
  Tác giả: Hồ Sơn Đài (Chủ biên)
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ