Những vấn đề pháp lý về tài chính doanh nghiệp

Những vấn đề pháp lý về tài chính doanh nghiệp
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lan Hương
Số trang: 156 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tài chính doanh nghiệp gắn liền với quá trình tạo lập, quản lý, sử dụng vốn và tài sản của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu nhất định.Tài chính doanh nghiệp là đối tượng điều chỉnh của các Luật doanh nghiệp, các luật thuế, Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm và một số luật chuyên ngành khác.

  Với tính chất đó, tài chính doanh nghiệp và pháp luật về tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng đối với các doanh nghiệp; đồng thời là nội dung đào tạo, nghiên cứu chính thức của các cơ sở đào tạo về tài chính, kinh doanh và luật học, v.v..

  Nhằm giúp bạn đọc, nhất là các sinh viên, học viên có được tài liệu nghiên cứu, học tập về lĩnh vực trên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Những vấn đề pháp lý về tài chính doanh nghiệp của TS. Nguyễn Thị Lan Hương, giảng viên Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.

  Cuốn sách tập trung phân tích sự điều chỉnh của pháp luật về vốn, tài sản; huy động vốn và tài sản; quản lý và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp và hoạt động giám sát tài chính doanh nghiệp... qua đó, giới thiệu những kiến thức cơ bản và tương đối có hệ thống về hoạt động tài chính của doanh nghiệp và pháp luật về tài chính doanh nghiệp, tập trung và chủ yếu trong hai loại hình công ty phổ biến nhất ở nước ta hiện nay là công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ