Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969, Tập 3 (1965 - 1969)

Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969, Tập 3 (1965 - 1969)
Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Số trang: 704 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách nằm trong bộ sách Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969 (gồm 03 tập): Tập 1 (1954 -1958), Tập 2 (1959 - 1964), Tập 3 (1965 - 1969).

  Bộ sách là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1954 - 1969. Không chỉ chỉnh lý, bổ sung những tư liệu chưa thống nhất, chưa chính xác và mới sưu tầm được liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1954 - 1969, cuốn sách còn bổ sung các chuyện kể, hồi ký liên quan đến sự kiện nhằm cung cấp cho bạn đọc một cách nhìn toàn diện về mọi hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Alain Ruscio, Người dịch: Nguyễn Đức Truyến, Người hiệu đính: Lê Trung Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Song Phil - Kyung; Người dịch: Bùi Đình Thắng; Người hiệu đính: Đoàn Thị Minh Phương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Uyển
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang - ThS. Trần Thị Hợi (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 93.000 đ