Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969, Tập 3 (1965 - 1969)

Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969, Tập 3 (1965 - 1969)
Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Số trang: 704 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách nằm trong bộ sách Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969 (gồm 03 tập): Tập 1 (1954 -1958), Tập 2 (1959 - 1964), Tập 3 (1965 - 1969).

  Bộ sách là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1954 - 1969. Không chỉ chỉnh lý, bổ sung những tư liệu chưa thống nhất, chưa chính xác và mới sưu tầm được liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1954 - 1969, cuốn sách còn bổ sung các chuyện kể, hồi ký liên quan đến sự kiện nhằm cung cấp cho bạn đọc một cách nhìn toàn diện về mọi hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ