Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh

Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm Văn Đồng
Số trang: 224 trang
Giá tiền: 89.000 đ
Xuất bản: 6/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày những nhận thức của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quá trình hình thành và nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chi Minh đồng thời khái quát cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, những luận điểm giàu giá trị lý luận và thực tiễn của Người về con người, nhân dân và dân tộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu quý, có giá trị thiết thực, góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân để thực hiện thắng lợi những mục tiêu và mong mỏi của Người lúc sinh thời.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ