Những tấm gương sáng thời đại Hồ Chí Minh (Sách tham khảo)

Những tấm gương sáng thời đại Hồ Chí Minh (Sách tham khảo)
Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
Số trang: 394 trang
Giá tiền: 168.000 đ
Xuất bản: 1/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các bài viết nhằm làm sáng rõ cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương ngời sáng của các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn... Những tấm gương ấy sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục và khơi dậy lòng tự hào, tính tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân như tâm nguyện lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Đồng thời soi rọi, dẫn dắt, truyền cảm hứng thúc đẩy hành động của các thế hệ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và có sức lan tỏa, gợi mở lớn đối với việc giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ