Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ bảy, có sửa chữa, bổ sung)

Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ bảy, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Số trang: 175 trang
Giá tiền: 41.000 đ
Xuất bản: 4/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Những tên gọi bí danh bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng hợp giới thiệu 182 tên gọi, bí danh, bút danh của Người từ năm 1890 đến năm 1969. Trong đó, Người sử dụng nhiều tên gọi, bí danh, bút danh nhất là vào các năm 1925, 1930, 1931. Và ước tính trong suốt cuộc đời mình, trung bình mỗi năm Người sử dụng 3 tên gọi, bí danh, bút danh khác nhau. Các tên gọi, bí danh, bút danh trong cuốn sách được nghiên cứu và xác minh dựa trên tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và qua một số sách, báo, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được công bố. Xung quanh mỗi tên gọi, bí danh và bút danh, nhóm tác giả đưa một số thông tin để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về từng tên gọi, bí danh và bút danh gắn liền với những sự kiện lịch sử của đất nước, với những cột mốc, chặng đường lịch sử của dân tộc, với hành trình cách mạng nhiều gian nan, thử thách, hi sinh nhưng đầy vinh quang và phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ Nguyễn Sinh Cung (1890) đến tên gọi Văn Ba (1911) khi xuất dương tìm đường cứu nước, rồi trở thành Nguyễn Ái Quốc (1919) - Hồ Chí Minh (1942), rồi đến Bác Hồ (1946) kính yêu của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

  Ngoài những tên gọi, bí danh, bút danh chính thức, cuốn sách còn giới thiệu 26 tên gọi, bí danh, bút danh khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần được tiếp tục nghiên cứu và xác minh thêm. Cuốn sách là tài liệu quý giúp bạn đọc và các nhà nghiên cứu tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ