Loading...

Những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020) (Tài liệu tuyên truyền trong nhân dân)

Những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020) (Tài liệu tuyên truyền trong nhân dân)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
Số trang: 86 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 02 phần: Phần 1: Những chặng đường lịch sử và thắng lợi vĩ đại của đất nước ta; Phần 2: Thành tựu nổi bật của đất nước sau 75 năm xây dựng và phát triển. Cuốn sách là tài liệu quý phục vụ công tác tuyên truyền trước, trong và sau dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và 75 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng thành công đại hội đại biểu các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ