Tác giả: Tống Đức Thảo, Bùi Việt Hương (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 40.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Vũ Quang Vinh
Giá tiền: 28.000 đ
Tác giả: GS, TS. Phạm Quốc Trung – TS. Phạm Thị Túy (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 33.000 đ
Tác giả: Nguyễn Phan Thọ
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Trường Giang
Giá tiền: 36.000 đ
Tác giả: PGS. Nguyễn Quốc Hùng và TS. Nguyễn Hồng Quân
Giá tiền: 57.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thu Mỹ (Chủ biên)
Giá tiền: 28.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Thái Vĩnh Thắng, PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Chu Dương
Giá tiền: 49.000 đ
Tác giả: TS. Dương Tuyết Miên (Chủ biên)
Giá tiền: 43.000 đ
Tác giả: TS. Tô Sinh Thành
Giá tiền: 99.000 đ
Tác giả: V.Putin
Giá tiền: 91.000 đ
« 5 6 7 8 9 »