Tòa án Công lý quốc tế

Tòa án Công lý quốc tế
Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Hồng Thao
Số trang: 356 trang
Giá tiền: 58.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Toà án Công lý quốc tế là một trong sáu cơ quan chuyên môn chính của Liên hợp quốc, có nhiệm vụ duy trì và phát triển luật quốc tế. Với mong muốn phục vụ nhu cầu nghiên cứu của các cán bộ lãnh đạo, các nhà hoạt động chuyên môn, cung cấp tài liệu tham khảo cho công tác học tập của sinh viên các trường luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với PGS, TS. Nguyễn Hồng Thao xuất bản cuốn Tòa án Công lý quốc tế.

  Đây là thành quả của những năm tháng tác giả nghiên cứu, học tập tại Cung điện Hòa bình ở La Hay, Hà Lan. Nó cũng là kết quả tác giả đúc kết được qua thời gian làm công tác giảng dạy ở Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội và công việc nghiên cứu, sưu tập tài liệu ở Ban Biên giới Chính phủ (nay là Ủy ban Biên giới quốc gia). Cuốn sách nhằm giới thiệu đến bạn đọc các vấn đề về tổ chức, thẩm quyền, cơ chế hoạt động cùng các phán quyết điển hình và kết luận tư vấn chọn lọc của cơ quan quốc tế này. Nó đã góp phần chuyển tải nhiều nội dung lớn liên quan đến các sự kiện, tranh chấp cũng như các vấn đề mới nảy sinh trong quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực cũng như toàn cầu và trong luật quốc tế. Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

  Phần I: Tổ chức và hoạt động của Tòa án Công lý quốc tế, gồm 4 chương, giới thiệu lịch sử hình thành, cơ cấu hoạt động của Tòa án Công lý quốc tế cùng những đóng góp của nó trong sự phát triển luật quốc tế.

  Phần II: Các phán quyết và kết luận tư vấn chọn lọc, là các phán quyết và kết luận tư vấn chọn lọc điển hình trong quá trình hoạt động của Tòa án Công lý quốc tế. Ngoài ra, cuốn sách còn có phần Phụ lục trích giới thiệu một số văn bản của Liên hợp quốc về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án Công lý quốc tế.

  Đóng vai trò quan trọng trong hệ thống duy trì hòa bình, an ninh và phát triển quốc tế, thì việc nghiên cứu, nắm vững các nội dung liên quan đến Tòa án Công lý quốc tế và nguyên tắc hoạt động của nó là việc làm hết sức cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn cùng các sinh viên trường luật trong tình hình hiện nay. Do vậy, cuốn sách ra đời trong thời điểm này đã trở thành tài liệu tham khảo bổ ích, mang lại ý nghĩa rất quan trọng đối với tình hình phát triển đất nước ta hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ