Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO
Tác giả: PGS. TS. Vũ Văn Phúc (chủ biên)
Số trang: 304 trang
Giá tiền: 51.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Bộ Công thương và Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế xuất bản cuốn sách Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO trên cơ sở tuyển chọn các bài tham luận của Hội thảo Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO.

  Cuốn sách phản ánh thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO qua nhiều cách tiếp cận theo ngành, theo lĩnh vực, theo loại hình doanh nghiệp. Đây là một thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để đánh giá sức mạnh nội lực của các doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp, kiến nghị và bài học kinh nghiệm để giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh một cách lành mạng và bền vững.

  Cuốn sách gồm 3 phần:

  Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận chung

  Phần thứ hai: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO – Thực trạng và những giải pháp, kiến nghị

  Phần thứ ba: Kinh nghiệm từ thực tiễn

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ