Phụ nữ Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc

Phụ nữ Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế
  Số trang:  428 trang
  Giá tiền: 63.000đ
  Ngoài phần phụ lục, cuốn sách tập trung trình bày hai nội dung chính sau:
  Phần thứ nhất: Vai trò của phụ nữ trong lịch sử Việt Nam
  Phần thứ hai: Phụ nữ với di sản văn hóa
  Cuốn sách tập hợp 25 bài phát biểu, bài viết và tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học được tuyển chọn tại Hội thảo khoa học với chủ đề Phụ nữ Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc  tổ chức tại Huế tháng 2-2010. Các bài viết trong cuốn sách đã đánh giá vị trí, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dân tộc, khẳng định những giá trị to lớn mà phụ nữ Việt Nam đã góp phần tạo dựng di sản văn hóa dân tộc. Qua đó, nhằm tôn vinh, tô đậm hơn những phẩm chất quý báu, coi đó là di sản văn hóa để thế hệ hôm nay và mai sau học tập, phát huy truyền thống tốt đẹp trong công cuộc xây dựng, hội nhập với thế giới và bảo vệ đất nước hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ